Οceanlava Rhodes Olympic distance

30/10/16, Τρίαθλο, Ρόδος, “Οceanlava Rhodes Olympic distance” http://www.oceanlavarhodes.com