ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οδηγίες Καταχώρισης

Νέα Καταχώριση

Δείτε την διαφορά καταχώρισης & event και επιλέξτε τον συνδιασμό που χρειάζεστε για την σωστή προβολή σας.

Μπορείτε να κάντε μια καταχώριση για έναν αγώνα ή μια διοργάνωση σας, άμεσα και εύκολα και δωρεάν.

Επιλέγοντας την προσθήκη – add listing – επάνω δεξιά στην ιστοσελίδα ακολουθήστε τα βήματα για ολοκληρώσετε την διαδικασία.

  • Προσοχή τα στοιχεία εγγγραφής σας να είναι σωστά για να μπορείτε να ειδοποιείστε για ερωτήσεις από ενδιαφερόμενους για την διοργάνωση σας.

Video

Προσθήκη Νέας Καταχώρισης

Δείτε το video με την διαδικασία ολοκλήρωσης μιας νέας καταχώρισης

Video

Προσθήκη Event

Δείτε το video με την διαδικασία δημιουργίας Event για μια καταχώριση